arrayPlusArray.js (8kyu 59)

Codewars 알고리즘 풀이


Problem

 • Get the sum of two arrays.
  • 두 배열의 합을 반환한다.
 • Each array includes only integer numbers.
  • 각 배열은 정수만 포함한다.


Solution 01

function arrayPlusArray(arr1, arr2) {
 let result1 = 0;
 let result2 = 0;
 
 for (let i = 0; i < arr1.length; i++) {
  result1 += arr1[i];
 }
 
 for (let i = 0; i < arr2.length; i++) {
  result2 += arr2[i];
 }
 
 return result1 + result2;
}

arrayPlusArray([1, 2], [3, 4]); // 10
arrayPlusArray([2, 2], [2, 2]); // 8


Solution 02

function arrayPlusArray(arr1, arr2) {
 let arr = arr1.concat(arr2);
 let result = 0;
 
 for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
  result += arr[i];
 }
 return result;
}

arrayPlusArray([1, 2], [3, 4]); // 10
arrayPlusArray([2, 2], [2, 2]); // 8

concat() 메소드

두 개 이상의 배열을 결합하고, 새 배열을 반환한다.


Solution 03

function arrayPlusArray(arr1, arr2) {
 let arr = [...arr1, ...arr2];
 return arr.reduce((result, i) => result + i, 0);
}

arrayPlusArray([1, 2], [3, 4]); // 10
arrayPlusArray([2, 2], [2, 2]); // 8

reduce() 메소드

배열을 하나의 값으로 줄이고, 그 값을 반환한다.