findSmallest.js (8kyu 07)

Codewars 알고리즘 풀이


Problem

 • Given an array of integers your solution should find the smallest integer.
  • 가장 작은 정수를 반환해라.


Solution 01

function findSmallest(arr) {
 let min = arr[0];
 
 for (let i = 1; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i] < min) {
   min = arr[i];
  }
 }
 return min;
}

findSmallest([1, 2, 3, 4]);  // 1
findSmallest([1, 2, 3, -4]); // -4


Solution 02

function findSmallest(arr) {
 return arr.sort((a, b) => a - b)[0];
}

findSmallest([1, 2, 3, 4]);  // 1
findSmallest([1, 2, 3, -4]); // -4

sort() 메소드

배열의 element를 정렬한 후, 그 배열을 반환한다.


Solution 03

function findSmallest(arr) {
 return Math.min(...arr);
}

findSmallest([1, 2, 3, 4]);  // 1
findSmallest([1, 2, 3, -4]); // -4

Math.min() 메소드

값이 가장 작은 수를 반환한다.

Math.max() 메소드

값이 가장 큰 수를 반환한다.