countSheeps.js (8kyu 11)

Codewars 알고리즘 풀이


Description

 • We need a function that counts the number of sheep present in the array.
  • 배열에 있는 양의 수를 반환한다.Solution 01

function countSheeps(arr) {
 let result = 0;
 
 for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i] === true) {
   result++;
  }
 }
 
 return result;
}

countSheeps([]);             // 0
countSheeps([true, false, false, true]); // 2
countSheeps(
 [
  true, true, true, false,
  true, true, true, true,
  true, false, true, false,
  true, false, false, true,
  true, true, true, true,
  false, false, false, true
 ]
); // 16


Solution 02

function countSheeps(arr) {
 let result = 0;
 
 arr.forEach(sheep => {
  if (sheep) {
   result++;
  }
 });
 
 return result;
}

countSheeps([]);             // 0
countSheeps([true, false, false, true]); // 2
countSheeps(
 [
  true, true, true, false,
  true, true, true, true,
  true, false, true, false,
  true, false, false, true,
  true, true, true, true,
  false, false, false, true
 ]
); // 16


Solution 03

function countSheeps(arr) {
 let result = 0;
 
 arr.map(sheep => {
  if (sheep) {
   result++;
  }
 });
 
 return result;
}

countSheeps([]);             // 0
countSheeps([true, false, false, true]); // 2
countSheeps(
 [
  true, true, true, false,
  true, true, true, true,
  true, false, true, false,
  true, false, false, true,
  true, true, true, true,
  false, false, false, true
 ]
); // 16


Solution 04

function countSheeps(arr) {
 return arr.reduce((result, i) => result + (i === true ? 1 : 0), 0);
}

countSheeps([]);             // 0
countSheeps([true, false, false, true]); // 2
countSheeps(
 [
  true, true, true, false,
  true, true, true, true,
  true, false, true, false,
  true, false, false, true,
  true, true, true, true,
  false, false, false, true
 ]
); // 16


Solution 05

function countSheeps(arr) {
 return arr.filter(Boolean).length;
}

countSheeps([]);             // 0
countSheeps([true, false, false, true]); // 2
countSheeps(
 [
  true, true, true, false,
  true, true, true, true,
  true, false, true, false,
  true, false, false, true,
  true, true, true, true,
  false, false, false, true
 ]
); // 16